Rutin gebelik takibinde amaç gebelerde temel koruyucu sağlık bakımının sağlanması, anne ve bebek için riskli durumların saptanması ve önlenebilir hastalıkların tedavisi ile beraber her ikisi için de iyilik halinin geliştirilmesidir.

Rutin gebelik takibinde adet gecikmesini takiben ilk kontrol yapılmalıdır. Bu ilk kontrolde gebeye beslenme ve diyet, fiziksel aktivite ve çalışma koşulları, gebelikte cinsel yaşam, hijyen ve vücut bakımı, ağız ve diş sağlığı, sigarave alkol alışkanlığı, madde bağımlılığı, ilaç kullanımı ile ilgili bilgilendirme yapılır. Rutin gebelik takibi sırasında doktorunuz gebelikte olabilecek tehlike işaretleri ile ilgili olarak da sizi bilgilendirecektir.

İlk kontrolden sonra önerilen takip şeması aşağıdaki gibidir:

Adet gecikmesini takiben ilk kontrol
  • 28. haftaya kadar ayda 1 kez
  • 28-36.haftalar arasında ayda 2 kez
  • 36. haftadan doğuma kadar ise haftada 1 kez


Bu kontroller sırasında doktorunuz sizi durumunuza göre zamanı geldikçe, kromozom bozukluğu tarama testi (2 li tarama), Ms AFP, kromozom bozukluğu tanısal testleri (amniosentez, kanda fetal DNA tayini gibi), diyabet taraması, Rh antikor taraması, 2. Düzey ayrıntılı ultrasonografi ve NST (non stress test) ile ilgili olarak bilgilendirecektir.

Akılda tutulmalıdır ki bu takip şeması hastanın risk durumuna göre değişiklik gösterebilir. Doktorunuz bazen daha fazla sayıda kontrole ihtiyaç duyabilir.