Gebelik planlayan kadınların, gebelikten önce kontrollerini yaptırmalarında fayda vardır. Gebelik öncesinde yapılan bu kontrolde veya gebelik sırasındaki ilk muayenenizde doktorunuz tıbbi öykünüzü alıp, fizik ve jinekolojik muayenenizi yapar. Gebelik var ise ultrasonografi ile gebelik haftanız belirlendikten sonra öncelikle aşağıdaki rutin testler istenecektir.
  • kan grubu ve Rh faktörü
  • tam kan sayımı
  • açlık kan şekeri
  • tiroid hormonları
  • hepatit tarama testleri
  • sifilis tarama testi
  • rubella tarama testleri
  • toxoplasma tarama testleri
  • D vitamini
  • idrar tetkiki

Unutmayınız ki her hastanın durumu farklıdır. Muayene sonrasında özellik arz eden bir durum saptanır ise, yukarıdaki rutin tarama testleri farklılık gösterebilir.